Był rok 1950, kiedy w Preston powstała pierwsza Polska Szkoła Sobotnia. Potrzeba  była jasna - krzewienie kultury i języka polskiego wśród dzieci powojennych emigrantów.

Dzisiaj można powiedzieć, że zmieniły sie czasy i realia, ale potrzeby pozostały te same.  Polska Szkoła Sobotnia w Preston, po reaktywacji w 2007 roku funkcjonuje w najlepsze i w bieżącym roku szkolnym obchodzi pięciolecie swojej wznowionej działalności.

To właśnie pięć lat temu, za sprawą księdza Aleksandra Makulskiego, oraz pani Iwony Czerwiec i pani mgr Janiny Maj szkoła, sytuując sie w budynkach plebanii kościoła św. Ignacego w Preston, wystartowała ponownie. Obecnie Polska Szkoła Sobotnia mieści się w budynku byłego Muzeum Futbolu przy stadionie w Preston i co tydzień gości niemal stu uczniów.

Nawiązując z dumą do misji i tradycji pierwszych takich inicjatyw w Wielkiej Brytanii, Szkoła - pod energicznym przewodnictwem pani dyrektor, mgr Barbary Kuras – Potoniec, a także wicedyrektorów : mgr Sylwii Łysiak i mgr Jacka Silwanowicza - stara się zapewnić wszechstronny rozwój swoich uczniów, pielęgnować wiedzę o Polsce,  jak również brać udział w integracji środowiska polonijnego.

Niepodobna w tym miejscu nie zauważyć specyfiki współczesnych nam czasów - specyfiki tak zwanej "nowej emigracji", którą tworzymy.

Jak najbardziej zdrowym odruchem każdej mniejszości narodowej, wydaje się być integracja ze społecznością rdzenną - i dbać należy jedynie, by była to integracja prawdziwa i rozsądna, nieprowadząca do zatracenia własnej tożsamości. W tym świetle niezwykle istotne dla polskiej mniejszości jest tworzenie i pielęgnowanie polonijnych ośrodków kulturalnych, w tym Polskich Szkół Sobotnich.

Posiadanie wiedzy o swoich korzeniach, rozumienie i tolerowanie różnorodności kulturowych dzisiejszych społeczeństw stanowi zapewne ogromny atut, pomagający swobodniej funkcjonować i orientować się we współczesnym świecie.

Z okazji pięciolecia istnienia Polskiej Szkoły Sobotniej w Preston, w specjalnie utworzonej przez Administratora Pawła - Galerii znajdziecie Państwo wybrane zdjęcia z życia szkoły, począwszy od 2007 roku do dziś.

Zapraszamy serdecznie.

MARCIN GÓRSKI

Free business joomla templates